اولین مجموعه پزشکی_ورزشی ارائه دهنده تست بادی  کامپوزیشن

با قابلیت:

اندازه گیری قد و وزن/تعیین میزان پروتئین /تعیین میزان آب میان بافتی/تعیین میزان مواد معدنی

تعیین میزان توده چربی و توده عضلانی/تعییت میزان عضله و چربی جزء به جزءبدن

مقایسه وضعیت با نرم افزار/تعیین وزن مناسب/تعیین میزان عضله و چربی ایده آل/تعیین متابولیسم پایه

آنالیز شکمی/بررسی چربی احشایی/گزارش آنالیز ترکیبات به صورت خلاصه توسط دستگاه

روزهای شنبه /یکشنبه و دوشنبه از ساعت ۷ الی ۲۰ شعبه امیرآباد

روزهای سه شنبه /چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۷ الی ۲۱ شعبه گیشا

۸۸۳۵۶۷۳۱

۸۸۰۱۹۱۸۴

۸۶۰۱۳۷۰۸

۸۶۰۱۵۹۶۳