ایروفیت این ورزش تلفیقی از ایروبیک و تمرینات فیتنس می باشد. سبب ایجاد تناسب اندام، کاهش وزن و چربی سوزی و همچنین تقویت سیستم قلبی عروقی و گردش خون میشود.

نوع ورزش: هوازی

سن: از۱۸ تا ۴۵ سال

شدت: متوسط

مدت تمرین: ۵۵ دقیقه

کالری مصرفی: ۴۵۰ کیلو کالری

روزهای زوج: ساعت ۱۱ الی ۱۲

یکشنبه و سه شنبه :ساعت ۱۹ الی ۲۰

پنجشنبه ها:۱۷ الی ۱۸