بادی فیت، این ورزش تلفیقی از TRX وپیلاتس مباشد. در این رشته موفق خواهید شد تا به بدنی ورزیده رسیده و علاوه بر سوزاندن چربی های اضافی بدن و همچنین افزایش زیبایی فرم بدن، قدرت عضلاتتان را نیز افزایش دهید.

نوع ورزش: کششی، قدرتی و استقامتی

سن: از ۱۸ تا ۵۰ سال

کالری مصرفی:۴۰۰ کیلو کالری

مدت تمرین: ۵۰ دقیقه

روزهای زوج :ساعت ۱۰ الی ۱۱