جدیدترین روش تمرین در دنیا که در آن کلیه عضلات بدن به صورتهمزمان فعال میگردند.

شما با استفاده از این روش میتوانید تمامی عضلات خود را فعال کنید، به این صورتکه انقباضی که در عضلات توسط وزنه ها صورت میپذیرد بوسیله این دستگاه انجام میشود. این روش ترین منجر به نتایج قابل توجهی در افزایش حجم عضله های بدن بدون حمل وزنه های سنگین میشود. در نتیجه مفاصل شما هیچگونه فشاری را متحمل نشده و از آسیب های رایج تمرینی حفظ میگردند.

مزایا:

ازبین بردن سلولیت و ترمیم سلول های سطحی و بافت های پوستی

ایجاد حجم و تقویت عضلات کلیه بدن

فشار بسیار پایین به مفاصل در مقیاس با سایر انواع تمرین ها

درمان آسیب دیدگی و کاهش درد

۱ جلسه تمرین ۲۰ دقیقه ای معادل با ۳ جلسه تمرین عادی