فوق دیپلم هنرهای تجسمی

مدارک مربیگری:

گواهی نامه مربیگری بدنسازی از فدراسیون ورزش های همگانی

گواهی نامه مربیگری TRX از فدراسیون ورزش های همگانی

گواهی نامه مربیگری آمادگی جسمانی از فدراسیون ورزش های همگانی

 

مدارک ورزشی:

گواهی نامه شرکت در کارگاه تخصصی تمرینات شکم و پهلو CX WORKOUT  زیر نظر دانشگاه شهید بهشتی

گواهینامه شرکت در کارگاه دوازده درس تئوری زیر نظر فدراسیون ورزش های همگانی

گواهینامه شرکت در کارگاه تغذیه ورزشی زیر نظر فدراسیون ورزش های همگانی

گواهینامه شرکت در کارگاه طراحی تمرین زیر نظر فدراسیونورزش های همگانی

گواهینامه شرکت در کارگاه حرکات اصلاحی زیر نظر فدراسیون ورزش های همگانی

شرکت در کارگاه دستگاه های EMS, EFIT و الکترو بادی

سابقه ورزش حرفه ای:

۲ سال پیلاتس

۱۰ سال فعالیت و تمرین در رشته کار با دستگاه

۳ سال فعالیت شنا