کارشناس ارشد تربیت بدنی

مربیگری بین المللی درجه C ازکنفدراسیون اروپا و دانشگاه امریکایی گیرنه

مربیگری بدنسازی از فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مدرک TRX درجه ۱ زیرنظر اداره ورزش و چوانان

دارای مدرک برنامه ریزی و علم تمرین از فدراسیون ورزش های رزمی