مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی : زهرا (سارا) فرهنگیان

متولد : ۳۰/۶/۶۵

سوابق تحصیلی

کارشناس تربیت بدنی وعلوم ورزشی از دانشگاه رازی

کارشناس ارشد تربیت بدنی گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی از دانشگاه تهران

مدارک مربیگری

مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۳ از هیات ورزش های همگانی

مربیگری هندبال درجه ۳ از فدراسیون هندبال

مربیگری بدنسازی درجه ۳ از فدراسیون پرورش اندام

گواهی کار با دستگاه از هیات ورزش های همگانی

گواهی کارگاه Taping برای ورزشکاران از دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

مربی تیم های نونهالان و نوجوانان هندبال شهر کرمانشاه

مربی و مدرس هندبال در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی

مسول تربیت بدنی خواهران دانشکده نفت اهواز

مربی بدنساز باشگاه بهشت

مربی بدنساز مجموعه ورزشی جهان آرا منطقه ۶

مربی بدنساز مجموعه ورزشی رایان فیتنس