مترجمی زبان انگلیسی

مربیگری ایروبیک

مربیگری بادی بالانس

مربیگری آمادگی جسمانی

ریتم جسمانی

تخصصی استپ

کار با دستگاه

TRXمربیگری

مربیگری CX

مربیگری در مچموعه ورزشی مروارید (وابسته به ارتش)

مربیگری در مجموعه ورزشی رایا به مدت پنج سال

در حال حاضر در مجموعه ورزشی شهربانو و پارسیان دررشته های CX  و TRX و ایروبیک مشغول به کار