کارشناس ارشد تربیت بدنی، گرایش رفتار حرکتی از انشگاه تهران

کارشناس تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه مازندران

مربی بین المللی بدنسازی از فدراسیون پرورش اندام

مربیگری کار با دستگاه و بدنسازی

مربیگری ایروبیک

مربیگری آمادگی جسمانی

مربیگری TRX

مربی درجه ۲ دو و میدانی (پرش ها و دوهای سرعت)

مدرس دو  و میدانی دانشگاه آزاد (واحد سما)

مربیگری شنا

 

مدارک ورزشی

کارگاه شناسایی تیپ های بدنی

کارگاه بین المللی اصلاح ناهنجاریهای اسکلت باورزش های مقاومتی

کارگاه بین المللی شناخت ودرمان اختلال هماهنگی حرکتی با ورزش

 

سابقه ورزش حرفه ای

مقام اول مسابقات ۴۰۰ متر المپیاد دانشجویی کشور

مقام اول مسابقات دو ۹۰ متر ساحلی در لیگ نجات غریق

مقام دوم مسابقات پرش طول المپیاد دانشجویی کشور

مقام دوم مسابقات ۴۰۰ متر و پرش طول د مسابقات منطقه ۷