نام: فاطمه

نام خانوادگی: محمدزاده

تاریخ تولد: ١٣٧٢/۵/٢۴

متولد: تهران

مدارک تحصیلی:

دیپلم تربیت بدنی و علوم ورزشی، کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی.

 

احکام و مدارک ورزشی:

دارای مدرک مربیگری آمادگی جسمانی.

داری مدرک مربیگری بدنسازی و پرورش اندام از فدراسیون پرورش اندام.

دارای مدرک مربیگری هندبال از فدراسیون هندبال.

دارای مدارک کارگاهی و سمیناری در زمینه تغذیه و مکملهای ورزشی و طراحی تمرین زیر نظر فدراسیون ورزشهای همگانی.

دارای مدرک ماساژ درمانی از سازمان فنی و حرفه ای