اراِه انواع ماساژ به صورت تخصصی در مجموعه پزشکی _ورزشی رایان فیتنس

(ماساژ لاغری)

کمک به افزایش روند چربی سوزی همراه با فرم دهی بدن

روزهای شنبه و دوشنبه ساعت ۱۲ الی ۱۸

روزهای یکشنبه /سه شنبه و پنجشنبه ساعت ۱۰ الی ۲۰