مهندسی کامپیوتر، نرام افزار ، دانشچوی کارشناسی تربیت بدنی

گواهینامه مربیگری بدنسازی زیرنظر فدراسیون آمادگی جسمانی (ورزش های همگانی)

گواهینامه مربیگری TRX زیر نظر کمیته تمرینات معلق از فدراسیون ورزش های همگانی

گواهینامه شرکت در کارگاه تخصصی تمرینات شکم و پهلو CX WORKOUT زیر نظر دانشگاه شهید بهشتی

گواهینامه کمربند مشکی تکواندو از انجمن تکواندو بانوان کشور

گواهینامه دوازده دروس تئوری از فدراسیون ورزشهای همگانی

گواهینامه کارگاه تغذیه ورزشی زیر نظر فدراسیون آمادگی جسمانی (فدراسیون ورزشهای همگانی )

گواهینام شرکت درکارگاه طراحی تمرینات ورزشی زیر نظر فدراسیون آمادگی جسمانی (فدراسیون ورزشهای همگانی)

گواهینامه شرکت در کارگاه جرکات اصلاحی زیرنظر فدراسیون ورزشهای همگانی

شرکت درکارگاه دستگاههای EFIT ، EMS و الکترو بادی

۴ سال سابقه فعالیت حرفه ای در رشته تکواندو

۱۰ سال فعالیت مستمر و تمرین بدنسازی ، کوهپیمایی، هندبال

۴ سال فعالیت مربیگری بدنسازی

۴ سال فعالیت مربیگری TRX