مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : پرستو سادات حسینی

سوابق تحصیلی

·       کارشناس حقوق و مشاوره خانواده ( رتبه دوم دانشگاه )

·       گذراندن دوره های مالی ۱ و مالی ۲ سازمان مدیریت صنعتی

·       دارای مدرک TKT از دانشگاه آکسفورد

مدارک مربیگری

·       مربیگری و ناجیگری شنا

·       مربی زومبا

·       مربی TRX

سابقه ورزش حرفه ای

·       رتبه اول مسابقات کشوری در شنا پروانه

·       رتبه دوم در مسابقات دانشگاه های کشور در شنا ۲۰۰ متر آزاد