یک ورزش نوین بر پایه استفاده از جاذبه زمین و بدن ورزشکاران بنا گردیده است به صورتی که بدن با زاویه اریب به زمین قرار گیرد و هر اندازه ورزشکار در این رشته پیشرفته تر یاشد زاویه بدن او نسبت به زمین کمتر میشود.

نوع ورزش: کاردیو، قدرتی و استقامتی

سن: ۱۸ تا ۵۰ سال

Image result for trx

مدت تمرین: ۵۰ دقیقه

کالری مصرفی: تا ۵۰۰ کیلو کالری

مزایا: چربی سوزی، کنترل و یا کاهش وزن، به دست آوردن اندامی صاف و کشیده،پیدا کردن عضلاتی محکم و تفکیک شده

کلاسهای trxشعبه امیرآباد

روزهای زوج : ساعت ۱۲ الی ۱۳

ساعت ۱۷ الی ۱۸

روزهای فرد: ساعت ۷ الی ۸ صبخ

۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰

یکشنبه و سه شنبه :۱۷ الی ۱۸

کلاسهای ترکیبی trx

بادی فیت:ترکیب trx , ایروفیت

روزهای زوج :ساعت ۱۰ الی ۱۱

ایرو trx:ترکیب ایروجیم و trx

روزهای  یکشنبه و سه شنبه : ساعت ۱۶ الی ۱۷ و ۱۸ الی ۱۹

شعبه گیشا:

روز های زوج ساعت های  ۸-۹ و ۹-۱۰ و ۱۰-۱۱ و ۱۲-۱۳ و ۱۷-۱۸ و ۱۸-۱۹ و۱۹-۲۰ و ۲۰ -۲۱

روزهای فرد ساعت های ۷:۳۰-۸:۳۰ و ۱۱-۱۲ و ۱۲-۱۳ و ۱۸-۱۹

جهت اطلاعات بیشتر با شماره های مجموعه تماس بگیرید:

۸۶۰۱۸۶۵۱ – ۸۶۰۱۳۷۰۸ – ۸۶۰۱۳۸۰۶